DSO_Nová Lípa_výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu_2018_10_31_FIN2