Sbor dobrovolných hasičů Častrov

Současná podoba sboru

V současné době má členská základna 92 členů, 65 hasičů a 27 hasiček. Starostou sboru je Ing. Petr Němec. Členy výkonného výboru jsou: náměstek starosty sboru pan František Čekal, velitel sboru pan Karel Švácha, zástupce velitele pan Karel Žižka, jednatel a kronikář sboru pan Jiří Havlíček, DiS, strojník sboru Jan Náměstek st., pokladník sboru pan Ladislav Kněžínek a členka výboru paní Miroslava Náměstková. Nejstarším členem našeho sboru je pan Miroslav Houška, narozen roku 1933. Ve sboru je od roku 1952. Nejmladší členkou je Hana Kučerová, narozena r. 2013. Ve sboru je od roku 2023.

Vznik našeho sboru


V 17. století se začaly objevovat první stříkací stroje. V té době naše obec pořídila jednu dřevěnou čtyřkolovou stříkačku bez vlastního sání. Voda se musela nalévat vědry. Tato stříkačka byla z roku 1822 od výrobce MALO. Byla zakoupena pravděpodobně z obecních peněz mnohem dříve, než se zorganizoval hasičský sbor, o kterém naši předci začali uvažovat v roce 1888, kdy byl vytvořen přípravný výbor pro založení sboru. Jeho členy byli starosta obce Emanuel Švácha, Jan Votruba, Matěj Náměstek, Jan Drahovzal, František Štercl, František Kolář, Jan Coufal, řídící učitel Jan Roubík a několik dalších členů, kteří nejsou přesně známi. Samotný sbor byl založen o dva roky později v roce 1890. Jeho založení byl přítomen Jakub Alois Jindra, učitel z Počátek, zakladatel a buditel českého hasičstva. Založením sboru v počtu 34 členů vstupují do župní jednoty na jihovýchodě českém, do Jindrovy župy v Jindřichově Hradci. První velitel sboru byl Jan Votruba *1848 – mlynář, první náčelník Vendelín Verner *1851 – hostinský a druhý náčelník Jan Fuxa *1846 – rolník, podavatel Jan Roubík *1862 – učitel, a trubač Jan Vávra *1862 – krejčí. Sbor měl dále 7 lezců a 22 stříkačníků. Nejstarším členem byl František Plešák *1842 a nejmladším Antonín Fuxa *1872.

Technika sboru

První, již zmíněná dřevěná stříkačka, je stále ve funkčním stavu a je vystavena v muzeu v Žirovnici. V roce 1891 byla zakoupena další čtyřkolová a v roce 1904 další dvoukolová stříkačka. Všechny tyto zmíněné stříkačky měly ruční pístovou pumpu. První motorová stříkačka byla pořízena v roce 1935. Další typ motorové stříkačky byl již PS8 a současná PS12. Stříkačky byly nejprve tlačeny ručně, dále taženy koňským spřežením. V roce 1945 byl zakoupen první traktor Z25 a od roku 1961 se stříkačka připojovala za první hasičské vozidlo Praga RN. To bylo nahrazeno v roce 1995 současným dopravním automobilem Avia 55. První technika byla až do roku 1928 uložena v hasičském skladišti, které bylo postaveno podél severní části ohradní zdi starého hřbitova proti usedlosti č. p. 33. Tohoto roku byla postavena ve středu obce budova dnes zvaná Stará hasičárna. Takto sloužila do sedmdesátých let, dále pak jako obecní kolna. V roce 1967 byl položen základní kámen současné hasičské zbrojnice, která byla v roce 1968 zkolaudována.

Hasičský prapor

28. ledna 2020 byl pořízen od firmy Velebný&Fam s. r. o. slavnostní prapor SDH. Celková cena pořízeného praporu včetně příslušenství byla 116.430 Kč. Na tuto částku přispěla obec Častrov částkou 50.000 Kč a pan Stanislav Dědič částkou 5.000 Kč. Další náklady spojené se zpracováním návrhu a dopravou samotného praporu zajistila sponzorsky firma PREDA CZ, zastoupená Ing. Miroslavem Němcem st. Zbylá částka byla uhrazena sborem, který si na tento prapor přivydělal brigádami sběru kamene ve zdejším zemědělském družstvu.

Obsah praporu

● Patron hasičstva sv. Florián – ochránce v nebezpečí ohně, vody a války, patronem hasičů, kominíků a zedníků. Postava ve zbroji římského vojína s mečem a korouhví vylévající vodu z vědra na hořící dům v připomínce toho, že kdysi svou motlitbou odvrátil plamennou zkázu.

● Kostel sv. Mikuláše – původně gotický kostel byl založen kolem roku 1350 Dobešem z Bechyně. Současná podoba pochází z přestavby v roce 1722. Jde o jednolodní stavbu s hranolovou věží v západním průčelí. Svatyně zaujme neobvyklým umístěním věžních hodin, a to v báni věže kostela.

● Hasičská stříkačka – první dochovaná stříkačka MALO z roku 1822.

Jiří Havlíček