Pohádkový les a pálení čarodějnice 2023

Pouťový pohádkový les navštívilo rekordních 123 dětí. V krásně prosluněném dni plnily děti úkoly na 10-ti stanovištích. Po cestě kromě razítek dostaly také perník, pendrek a popcorn – tak jak to k pouti patří. Na kole štěstí si mohly vytočit i další odměny. Na závěr dostaly děti buřtík na opečení a následně si mohly užít poslední stanoviště a zároveň jistě největší odměnu, kterou byl skákací hrad.

Jako každý rok byla kolem sedmé hodiny zapálena hranice a upálena čarodějnice z dílny ZŠ Častrov.

Občerstvení a dohled nad ohněm opět zajistil SDH Častrov.