Karneval v Častrově 2008-2014

Archiv fotografií z častrovských karnevalů v KD z let 2008 – 2014, včetně masopustu z roku 2010.

Karneval 2014

Karneval 2013

Karneval a masopust 2011

Karneval a masopust 2010

Karneval 2009

Karneval 2008