Akce Čistá Vysočina 2018 a 2022

ROK 2022

“My si Ctiboř uklidíme”, rozhodli se někteří z obyvatel Ctiboře, inspirováni celorepublikovou akcí Ukliďme Česko. Ctibořská školou povinná děvčata vyzbrojena pytlemi a mapkou s vyznačenými trasami sesbírala odpadky po celé Ctiboři samotné. Dospělí uklidili odpad podél silnic k Počátkům a k Častrovu, a Oldřich Vobr sám navíc sesbíral již den předem odpadky na turistické značce vedoucí z Veselé přes Ctiboř a Jakubín až k Pechovu mlýnu. Během akce bylo sesbíráno několik pytlů odpadu, který byl náležitě vytříděn. Účastníkům náležela tučná odměna v podobě špekáčků upečených na prvním letošním ctibořském ohni.

ROK 2018

Členky a členové spolku Ctibořká náves za přispění Oldřicha Vobra a ctibořské omladiny uklidili v dubnu silnice vedoucí ze Ctiboře do Počátek, Častrova a Jakubína a nově vybudovanou obecní cestu vedoucí z Jakubína k bývalé cihelně.