Obecně závazná vyhláška č. 2/2024 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství